Hlídejte si své myšlenky, neboť myšlenky produkují slova.

Hlídejte si svá slova, neboť slova produkují činy.

Hlídejte si své činy, neboť činy produkují zvyky.

Hlídejte si své zvyky, neboť za nimi stojí váš charakter.

Hlídejte si svůj charakter, neboť ten určuje váš osud.

To, co si myslíme, tím se stáváme!